Błąd
  • XML Parsing Error at 1:93. Error 9: Invalid character
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 21 lipca 2010 10:44

W oczekiwaniu na kolejne relacje z prby zdobycia Mont Blanc zapraszam do zapoznania si? z legendarnym, wysokogrskim biegiem terenowym The North Face Ultra-Trail du Mont Blanc, ktrego trasa pokrywa si? niemal?e z tras? wyprawy Tour du Mont Blanc jak? pokona?a KEJA w trakcie trwania projektu "Dach Europy".

W tym roku to ju? 8 edycja tego ekstremalnie ci??kiego biegu.
Na 166-kilometrowej trasie o sumie przewy?sze? na podbiegach 9400m prowadz?cej wok? najwy?szego szczytu Europy wystartuje 2 680 biegaczy.
Zawodnicy, w?rd ktrych b?d? tak?e Polacy, musz? przebiec tras? i pokona? w?asne s?abo?ci w maksymalnym czasie 46 godzin. Dru?ynie KEJA zaj??o to prawie 170 godzin (7 dni.)
Zawody odb?d? si? mi?dzy 24 a 28 sierpnia br.
Na te kilka dni le??ce u stp pot??nych gr Chamonix zamieni si? w biegow? stolic? ?wiata.

Najs?ynniejszy z biegw UTMB przyci?gn?? w tym roku rekordow? liczb? 3 900 zg?osze?. W celu ochrony ?rodowiska i grskich ?cie?ek przed rozdeptaniem, a tak?e zapewnienia uczestnikom bezpiecze?stwa wybrano w drodze losowania 2 680 zawodnikw, ktrzy b?d? mieli szans? zmierzy? si? z t? najbardziej presti?ow? tras? wiod?c? przez terytorium trzech krajw - Francji, W?och i Szwajcarii.
Wiele osb zg?osi?o si? tak?e do startu w imprezach towarzysz?cych - biegach CCC(Courmayeur-Champex-Chamonix), PTL(la Petite Trotte Lon) oraz TDS (Sur les traces des Ducs de Savoie).
W sumie w biegach pod koniec sierpnia wystartuje ponad 6 300 zawodnikw z 55 krajw. W?rd nich znale?li si? zwyci?zcy trzech poprzednich UTMB Kilian Jornet (Hiszpania) i Marco Olmo (W?ochy) oraz zdobywcy 2. i 3. miejsca w 2009 roku - Sbastien Chaigneau (Francja) i Tsuyoshi Kaburaki (Japonia).
Mo?na tak?e spodziewa? si? startu Francuzw: Vincenta Delebarre'a, Thomasa Lorblancheta i Juliena Choriera, reprezentanta Nepalu Dawa Sherpa, Szwajcarw Jeana-Yvesa Reya i Florenta Troilleta oraz Nmetha Csaba z W?gier, Karla Meltzera i Geoffa Roesa z USA. W?rd kobiet swj udzia? potwierdzi?y Karine Herry i Catherine Dubois z Francji. Warto jednak podkre?li?, ?e jedynie 10% startuj?cych to profesjonalni sportowcy, reszta to mi?o?nicy prawdziwych wyzwa?, a ?rednia wieku uczestnikw to 45 lat.

UTMB to jeden z najs?ynniejszych biegw terenowych na ?wiecie. Start w tych zawodach wymaga odpowiedniego przygotowania i treningw. Liczba zg?oszonych pokazuje jednak jak wielka jest liczba osb podejmuj?cych trud przygotowa?. Rywalizacja toczy si? mi?dzy czo?wk? zawodnikw, pozostali startuj?cy tak naprawd? walcz? ze swoimi w?asnymi ograniczeniami i odkrywaj? nowe granice w?asnych mo?liwo?ci. - mwi Jakub Dyrlico, ktry uko?czy? CCC w 2007 roku, by rok p?niej wystartowa? w UTMB
Bieg CCC traktowany przez wielu jako test przed UTMB, o d?ugo?ci 2 maratonw z dodatkowym utrudnieniem w postaci 5 600 metrw sumy przewy?sze? na podbiegach, jest bez w?tpienia prawdziwym sprawdzianem wytrzyma?o?ci organizmu. Na start PTL (d?ugo?? trasy 245km, suma przewy?sze? na podbiegach 19 000m) - stawi? si? dru?yny 2- i 3-osobowe. Na pokonanie tej niesamowitej trasy uczestnicy b?d? mieli 110 godzin. W przypadku PTL nie jest prowadzona klasyfikacja oglna - ju? samo pokonanie dystansu jest dowodem wielkiego po?wi?cenia i doskona?ej formy.
Po raz drugi w historii odb?dzie si? tak?e bieg TDS, b?d?cy alternatyw? dla biegaczy, ktrzy nie chc? lub nie mog? wystartowa? w UTMB albo CCC. By startuj?cy w tym biegu zawodnicy poczuli si? w pe?ni uczestnikami ca?ego wydarzenia, 106 kilometrowa trasa o sumie przewy?sze? na podbiegach 6600m, rozpoczyna si? tak jak w przypadku pozosta?ych biegw w Courmayeur, a ko?czy w Chamonix. Dodatkowo osoby, ktre nie mia?y szcz??cia w losowaniu miejsc na UTMB albo CCC, maj? mo?liwo?? przeniesienia zg?osze? do TDS.

Wi?cej informacji na temat The North Face Ultra-Trail du Mont-Blanc na stronie www.ultratrailmb.com

?rd?o: ultratrailmb.com, marato?czyk.pl

Aktualizacja: piątek, 23 lipca 2010 08:19
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież