Błąd
  • XML Parsing Error at 1:93. Error 9: Invalid character
Olgierd Felczak

ksywa: -
wiek: najstarsi grale tego nie wiedz?
funkcja: uczestnik

Charakterystyka:
pochodzi z Sopotu, archeolog, Prezes Oddzia?u Gda?skiego Stowarzyszenia Naukowego Archeologw Polskich
Zajmuje si? zawodowo badaniami nad epok? kamienia.

Bliski jest mu pogl?d ?e ka?de, nawet ma?e przedsi?wzi?cie czy m?dry pomys? na poznawanie otaczaj?cego ?wiata, stanowi recept? na ucieczk? od jednostajnej codziennej nudy.

Pasjonuj? go szczeglnie wycieczki w grach. Zrealizowa? wiele wypraw grskich w r?nych cz??ciach Alp. Najwa?niejsze z nich to zdobycie czterotysi?cznikw w Szwajcarii Monch, Braithorn, nieudana prba zdobycia Matterhornu z powodu za?amania pogody. Ponadto liczne trudne drogi Via ferratowe we W?oskich Dolomitach i Alpach Austriackich.

Bardzo lubi gra? w tenisa i s?ucha? dobrej muzyki jazz, chili, rock, downtempo.