slide

Projekt "Dach Europy"

DACH EUROPY, to kolejny projekt, ktry GSI "Promyk" pragnie zrealizowa? wsplnie z nasz? dru?yn?. Czas realizacji projektu to lipiec 2010 roku. Celem naszej wyprawy, jest trekking dooko?a szczytu Mont Blanc oraz prba zdobycia szczytu. Podczas trwania wyprawy i ju? w trakcie jej przygotowania, grupa dwudziestu uczestnikw (10 osb z niepe?nosprawno?ci? intelektualn? oraz 10 harcerzy i opiekunw) b?dzie mog?a sprawdzi? si? w wielu r?nych sytuacjach - tych zaplanowanych jak i tych nieprzewidzianych. ...

dalej...

slide

7GIDH KEJA

7 Gda?ska Integracyjna Dru?yna Harcerska Keja powsta?a w marcu 1994 roku w Dziennym O?rodku Adaptacyjnym dla Dzieci i M?odzie?y w Gdyni. Jako dru?yna Nieprzetartego Szlaku (NS). Pierwszym pe?ni?cym obowi?zki dru?ynowego zosta? Darek G?odowski, ktry pod czujnym okiem dh. Miros?awy Jezior prowadzi? pierwsze zbirki. W wakacje 1994r. odby? si? pierwszy obz harcerski w Nasicznym w Bieszczadach, po ktrym nast?pi? trudny rok pracy: zdobywanie numeru oraz imienia dru?yny. W tym roku przyszed? druh Marek Kaczanowski...

dalej...

slide

Mont Blanc 4810 mnpm

(w?. Monte Bianco, pl. Bia?a Gra, 4810,45 m n.p.m.) najwy?szy szczyt Alp i Europy, potocznie nazywany Dachem Europy (niektrzy, w tym alpini?ci zdobywaj?cy Koron? Ziemi, przyjmuj?c inne granice Europy ni? Mi?dzynarodowa Unia Geograficzna, uwa?aj? Elbrus za szczyt europejski i tym samym najwy?szy w Europie). ...

dalej...

slide

Gran Paradiso 4061 mnpm

Szczyt w Alpach Graickich we W?oszech o wysoko?ci 4061 metrw. Po?o?ony w regionie Valle d'Aosta w pobli?u masywu Mont Blanc w Parku Narodowym Gran Paradiso. Droga na szczyt wiedzie w g?wnej mierze przez lodowiec, ostatnie 60m stanowi eksponowane przej?cie z elementami wspinaczki mikstowej. ...

dalej...

Błąd
  • XML Parsing Error at 1:93. Error 9: Invalid character
Dach Europy | Dobrze mie? marzenia | Keja 2010
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 23 lipca 2010 11:59

Kolejne informacje po krtkiej rozmowie telefonicznej z Ma?kiem ??gowskim.
Wszyscy czuj? si? dobrze. Niektrzy maj? niegro?ne kontuzje, ale oglnie wszystko jest ok.
Keja obecnie przebywa w Chamonix, we Francji.
Czas zacz?? my?le? o powrocie do Polski.

Aktualizacja: piątek, 23 lipca 2010 12:17
 
Nowe zdj?cia z wyprawy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 23 lipca 2010 06:24

Dotar?y do mnie w ?rodku nocy.
Najnowsze zdj?cia z ostatnich dni wyprawy.
Zapraszamy do galerii.
Relacja niebawem.

 
Wiadomo?? SMS PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 21 lipca 2010 18:02

Informacja sms z ostatniej chwili od uczestnikw wyprawy:

Hej, troch? to trwa?o, ale mieli?my ma?e zamieszanie.
Sytuacja wygl?da nast?puj?co.
Na wyj?cie aklimatyzacyjne na wysoko?? 4020 mnpm. wyszed? Jerzy Cherek, Marek Kaczanowski, Piotr Paczy?ski oraz Maciej ?egowski.
Z tej wysoko?ci zeszli?my ze wzgl?du na du?e zm?czenie Jurka.
Po konsultacjach z naszym przewodnikiem niestety zrezygnowali?my z ataku na Mont Blanc ze wzgl?du na bezpiecze?stwo Jurka.
A jak on nie idzie, to my rwnie? nie wychodzimy.
Postanowili?my w zamian zdoby? inny czterotysi?cznik, po?o?ony po w?oskiej stronie Gran Paradiso (4061 mnpm.)
Atak b?dzie trwa? dwa dni z noclegiem w schronisku na wysoko?ci 2700 mnpm.
Jutro mi?dzy 5h a 6h rano wyj?cie na szlak.
W gry rusza 11 osb, w tym 2 z niepe?nosprawno?ci? intelektualn?, Jurek Cherek i ?ukasz Rakowski.
W?a?nie przesz?a burza z ulew?, ale znw ?wieci s?o?ce.
Wszystkie zaleg?e relacje i zdj?cia jutro w nocy.
Pozdrawiamy wszystkich trzymaj?cych za nas kciuki.


Aktualizacja: czwartek, 22 lipca 2010 13:44
 
Wiadomo?? SMS PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 20 lipca 2010 08:16

Informacja z ostatniej chwili.

Hej. 4 osoby osi?gn??y wysoko?? 4020mnpm.

Ze wzgl?du na du?e wysoko?ci i zm?czenie kontakt z uczestnikami jest ograniczony.
Je?eli tylko pojawi? si? nowe informacje, zaraz zostan? opublikowane.

Aktualizacja: czwartek, 22 lipca 2010 13:34
 
TMB - sko?czony PDF Drukuj Email
Wpisany przez Maciej ??gowski   
poniedziałek, 19 lipca 2010 08:27

Uda?o si?. TOUR DU MONT BLANC sko?czony!!!
Wczoraj po po?udniu zako?czyli?my obej?cie masywu Mont Blanc.
Uda?o si?, pierwszy etap wyprawy zako?czy? si? sukcesem.
Teraz kolej na drug? cz??? naszego projektu, czyli akcj? wysokogrsk?.
Co i jak z ni? b?dzie oka?e si? po noclegu akilatyzacyjnym.

Trzymajcie kciuki

Aktualizacja: poniedziałek, 19 lipca 2010 08:56
 
Gran Paradiso 4061mnpm - informacja ze szczytu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 22 lipca 2010 11:10

Informacja sms ze szczytu Gran Paradiso 4061 mnpm:
Uda?o si?!!!
Ca?a 11.osobowa grupa, w tym 2 osoby z niepe?nosprawno?ci? intelektualn?, Jurek Cherek i ?ukasz Rakowski dzisiaj ok. godziny 11h stan?li na szczycie w?oskiego czterotysi?cznika Gran Paradiso. Zespo?y pokona?y tym samym ponad 2000m przewy?szenia.


Aktualizacja: czwartek, 22 lipca 2010 13:35
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 21 lipca 2010 10:44

W oczekiwaniu na kolejne relacje z prby zdobycia Mont Blanc zapraszam do zapoznania si? z legendarnym, wysokogrskim biegiem terenowym The North Face Ultra-Trail du Mont Blanc, ktrego trasa pokrywa si? niemal?e z tras? wyprawy Tour du Mont Blanc jak? pokona?a KEJA w trakcie trwania projektu "Dach Europy".

W tym roku to ju? 8 edycja tego ekstremalnie ci??kiego biegu.
Na 166-kilometrowej trasie o sumie przewy?sze? na podbiegach 9400m prowadz?cej wok? najwy?szego szczytu Europy wystartuje 2 680 biegaczy.
Zawodnicy, w?rd ktrych b?d? tak?e Polacy, musz? przebiec tras? i pokona? w?asne s?abo?ci w maksymalnym czasie 46 godzin. Dru?ynie KEJA zaj??o to prawie 170 godzin (7 dni.)
Zawody odb?d? si? mi?dzy 24 a 28 sierpnia br.
Na te kilka dni le??ce u stp pot??nych gr Chamonix zamieni si? w biegow? stolic? ?wiata.

Aktualizacja: piątek, 23 lipca 2010 08:19
 
Aklimatyzacja PDF Drukuj Email
Wpisany przez Maciej ??gowski   
poniedziałek, 19 lipca 2010 08:27

KOCHANI, ?e tak si? wyrazimy.
Za godzin? ruszamy na aklimatyzacj?, w ramach ktrej wyjedziemy kolejk? gondolow? na szczyt Aiguille du Midi (3842 m n.p.m.). P?niej udamy si? w okolic? schroniska Cosmiques na lodowiec, gdzie zanocujemy w namiotach. Udamy si? tak?e na wyj?cie aklimatyzacyjne na 4000 m n.p.m. lub wi?cej jak si? uda.
Dlatego te? wczoraj nie pojawi?a si? najnowsza relacja i zdj?cia, poniewa? byli?my zaj?ci przygotowaniami do dnia dzisiejszego.

Pozdrawiamy i do zobaczenia jutro po powrocie.

Aktualizacja: poniedziałek, 19 lipca 2010 09:15
 
Nowe zdj?cia z wyprawy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 18 lipca 2010 06:47

W?a?nie otrzyma?em.
Jeszcze pachn?ce alpejskimi ??kami, nowe zdj?cia z 3 ostatnich dni wyprawy.
W oczekiwaniu na sprawozdanie zapraszam do Galerii Wyprawy.

Aktualizacja: niedziela, 18 lipca 2010 07:04
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 6