slide

Projekt "Dach Europy"

DACH EUROPY, to kolejny projekt, ktry GSI "Promyk" pragnie zrealizowa? wsplnie z nasz? dru?yn?. Czas realizacji projektu to lipiec 2010 roku. Celem naszej wyprawy, jest trekking dooko?a szczytu Mont Blanc oraz prba zdobycia szczytu. Podczas trwania wyprawy i ju? w trakcie jej przygotowania, grupa dwudziestu uczestnikw (10 osb z niepe?nosprawno?ci? intelektualn? oraz 10 harcerzy i opiekunw) b?dzie mog?a sprawdzi? si? w wielu r?nych sytuacjach - tych zaplanowanych jak i tych nieprzewidzianych. ...

dalej...

slide

7GIDH KEJA

7 Gda?ska Integracyjna Dru?yna Harcerska Keja powsta?a w marcu 1994 roku w Dziennym O?rodku Adaptacyjnym dla Dzieci i M?odzie?y w Gdyni. Jako dru?yna Nieprzetartego Szlaku (NS). Pierwszym pe?ni?cym obowi?zki dru?ynowego zosta? Darek G?odowski, ktry pod czujnym okiem dh. Miros?awy Jezior prowadzi? pierwsze zbirki. W wakacje 1994r. odby? si? pierwszy obz harcerski w Nasicznym w Bieszczadach, po ktrym nast?pi? trudny rok pracy: zdobywanie numeru oraz imienia dru?yny. W tym roku przyszed? druh Marek Kaczanowski...

dalej...

slide

Mont Blanc 4810 mnpm

(w?. Monte Bianco, pl. Bia?a Gra, 4810,45 m n.p.m.) najwy?szy szczyt Alp i Europy, potocznie nazywany Dachem Europy (niektrzy, w tym alpini?ci zdobywaj?cy Koron? Ziemi, przyjmuj?c inne granice Europy ni? Mi?dzynarodowa Unia Geograficzna, uwa?aj? Elbrus za szczyt europejski i tym samym najwy?szy w Europie). ...

dalej...

slide

Gran Paradiso 4061 mnpm

Szczyt w Alpach Graickich we W?oszech o wysoko?ci 4061 metrw. Po?o?ony w regionie Valle d'Aosta w pobli?u masywu Mont Blanc w Parku Narodowym Gran Paradiso. Droga na szczyt wiedzie w g?wnej mierze przez lodowiec, ostatnie 60m stanowi eksponowane przej?cie z elementami wspinaczki mikstowej. ...

dalej...

Błąd
  • XML Parsing Error at 1:93. Error 9: Invalid character
Dach Europy | Dobrze mie? marzenia | Keja 2010
Patronat medialny PDF Drukuj Email
Wpisany przez Maciej ??gowski   
piątek, 16 kwietnia 2010 17:51

Mi?o mi zakomunikowa? , i? patronat medialny nad nasz? wypraw? obj??o RADIO PLUS.

Aktualizacja: czwartek, 20 maja 2010 10:33
 
Sponsor JJW PDF Drukuj Email
Wpisany przez Maciej ??gowski   
piątek, 16 kwietnia 2010 17:18

Mi?o mi zakomunikowa?, ?e do grona sponsorw naszej wyprawy do??czy?a firma JJW Producent Skarpet.
Firma JJW wesprze nasz? wypraw? 80 parami skarpet dla uczestnikw.

Aktualizacja: czwartek, 20 maja 2010 10:33
 
?a?oba w ZHP PDF Drukuj Email
Wpisany przez Maciej ??gowski   
niedziela, 11 kwietnia 2010 18:00

W tragedii narodowej jaka wydarzy?a si? wczoraj 10 kwietnia 2010r. w katastrofie lotniczej pod Smole?skiem (Rosja) zgin?? Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Pan Lech Kaczy?ski protektor Zwi?zku Harcerstwa Polskiego.
Wraz z nim odeszli na wieczn? wart? przyjaciele harcerstwa oraz harcerze.

Aktualizacja: niedziela, 11 kwietnia 2010 20:28
 
Rzeczy na wypraw? PDF Drukuj Email
Wpisany przez Maciej ??gowski   
niedziela, 11 kwietnia 2010 00:08

Zaczynamy kompletowa? ?ywno??, artyku?y chemiczne oraz sprz?t na wypraw?. Oto pierwsze rzeczy jakie uzyskali?my dzi?ki przedsi?biorstwu Baza b holding i Panu B?kowskiemu, za co ogromnie dzi?kujemy.

Aktualizacja: poniedziałek, 12 kwietnia 2010 11:23
 
Relacja z 15+1 urodzin KEI PDF Drukuj Email
Wpisany przez Maciej ??gowski   
środa, 07 kwietnia 2010 01:00

W sobot? 27.03.2010 roku odby?y si? nasze 15+1 urodziny. Nasze, czyli dru?yny harcerskiej Keja. Zastanawiacie si? zapewne sk?d si? wzi??a nazwa - 15+1. Ot? odpowiedzi s? dwie. Pierwsza jest taka, ?e urodziny mia?y odby? si? rok temu, czyli rwno pi?tna?cie lat po powstaniu dru?yny. Niestety wtedy nie uda?o nam si? tego zorganizowa? z powodu remontu harcwki (dostali?my now? pod?og?). Z tego powodu urodziny przenie?li?my na 2010 rok i dlatego w?a?nie pojawia si? tu 15+1. Pi?tna?cie plus jeden daje nam ju? szesnasty rok dzia?alno?ci dru?yny. Oczywi?cie sama liczba 15 ma ogromne znaczenie - to w?a?nie pi?tna?cie lat temu 14 wrze?nia 1995 roku odby?a si? pierwsza integracyjna zbirka Kei.

Aktualizacja: czwartek, 08 kwietnia 2010 23:25
 
Uczestnicy wyprawy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Maciej ??gowski   
czwartek, 15 kwietnia 2010 10:33

Przypominam uczestnikom wyprawy o za?o?eniu swojego kotna na stronie oraz sprawdzenia wiadomo?ci dotycz?cych wyprawy w panelu u?ytkownika.

 
Tragedia narodowa PDF Drukuj Email
Wpisany przez Maciej ??gowski   
niedziela, 11 kwietnia 2010 17:49

W zwi?zku z tragedi? narodow? jaka mia?a miejsce wczoraj w Smole?sku, ??czymy si? w smutku z rodzinami tych, ktrzy odeszli na s?u?bie ojczy?nie.

Cze?? ich Pami?ci !!!

Aktualizacja: niedziela, 11 kwietnia 2010 20:33
 
Kolejny sponsor PDF Drukuj Email
Wpisany przez Maciej ??gowski   
sobota, 10 kwietnia 2010 22:27

Mi?o nam poinformowa?, ?emamy kolejnego sponsora, ktrym zosta?a Morska Agencja Gdynia. Zarz?d i Rada Nadzorcza Sp?ki postanowi?y przeznaczy? kwot? 1000z? na dofinansowanie naszej wyprawy.
Dzi?kujemy MAG za wsparcie.
zobacz pismo Zarz?du MAG.

Aktualizacja: piątek, 16 kwietnia 2010 22:40
 
Nasz pierwszy sponsor PDF Drukuj Email
Wpisany przez Maciej ??gowski   
sobota, 03 kwietnia 2010 20:26

Ogromnie wa?na i radosna dla nas wiadomo??. Dzi? otrzymali?my oficjaln? informacje o naszym pierwszym sponsorze.Pierwsz? firm?, ktra nas wspomo?ejest BAZA B HOLDING z Gda?ska, ktra zakupi cz??? prowiantu na wypraw?.

Wielkie dzi?ki dla Pana Jana od ca?ej KEI.

Aktualizacja: niedziela, 11 kwietnia 2010 20:32
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 6