slide

Projekt "Dach Europy"

DACH EUROPY, to kolejny projekt, ktry GSI "Promyk" pragnie zrealizowa? wsplnie z nasz? dru?yn?. Czas realizacji projektu to lipiec 2010 roku. Celem naszej wyprawy, jest trekking dooko?a szczytu Mont Blanc oraz prba zdobycia szczytu. Podczas trwania wyprawy i ju? w trakcie jej przygotowania, grupa dwudziestu uczestnikw (10 osb z niepe?nosprawno?ci? intelektualn? oraz 10 harcerzy i opiekunw) b?dzie mog?a sprawdzi? si? w wielu r?nych sytuacjach - tych zaplanowanych jak i tych nieprzewidzianych. ...

dalej...

slide

7GIDH KEJA

7 Gda?ska Integracyjna Dru?yna Harcerska Keja powsta?a w marcu 1994 roku w Dziennym O?rodku Adaptacyjnym dla Dzieci i M?odzie?y w Gdyni. Jako dru?yna Nieprzetartego Szlaku (NS). Pierwszym pe?ni?cym obowi?zki dru?ynowego zosta? Darek G?odowski, ktry pod czujnym okiem dh. Miros?awy Jezior prowadzi? pierwsze zbirki. W wakacje 1994r. odby? si? pierwszy obz harcerski w Nasicznym w Bieszczadach, po ktrym nast?pi? trudny rok pracy: zdobywanie numeru oraz imienia dru?yny. W tym roku przyszed? druh Marek Kaczanowski...

dalej...

slide

Mont Blanc 4810 mnpm

(w?. Monte Bianco, pl. Bia?a Gra, 4810,45 m n.p.m.) najwy?szy szczyt Alp i Europy, potocznie nazywany Dachem Europy (niektrzy, w tym alpini?ci zdobywaj?cy Koron? Ziemi, przyjmuj?c inne granice Europy ni? Mi?dzynarodowa Unia Geograficzna, uwa?aj? Elbrus za szczyt europejski i tym samym najwy?szy w Europie). ...

dalej...

slide

Gran Paradiso 4061 mnpm

Szczyt w Alpach Graickich we W?oszech o wysoko?ci 4061 metrw. Po?o?ony w regionie Valle d'Aosta w pobli?u masywu Mont Blanc w Parku Narodowym Gran Paradiso. Droga na szczyt wiedzie w g?wnej mierze przez lodowiec, ostatnie 60m stanowi eksponowane przej?cie z elementami wspinaczki mikstowej. ...

dalej...

Błąd
  • XML Parsing Error at 1:93. Error 9: Invalid character
Dach Europy | Dobrze mie? marzenia | Keja 2010
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Maciej ??gowski   
piątek, 18 czerwca 2010 12:33

Wyprawa na szczyt Europy pe?na marze?
Gazeta.pl, Jowita Kiwnik, 2010-06-14

59 godzin, 10490 metrw podej??, 10 dni marszu - tyle ma trwa? wyprawa na najwy?szy szczyt Alp i Europy: Mont Blanc. Po raz pierwszy wezm? w niej udzia? osoby niepe?nosprawne intelektualnie.

Aktualizacja: wtorek, 22 czerwca 2010 05:34
 
Wsparcie wyprawy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Maciej ??gowski   
poniedziałek, 14 czerwca 2010 00:31

W imieniu wszystkich uczestnikw naszej wyprawy DACH EUROPY Dobrze Mie? Marzenia zwracam si? do osb odwiedzaj?cych stron? naszego projektu o wsparcie naszych dzia?a?. B?dziemy ogromnie wdzi?czni za ka?d? form? pomocy (rzeczowej, finansowej lub innej).

W chwili obecnej jeste?my w trakcie pierwszych zakupw prowiantu oraz ko?czymy kompletowanie sprz?tu turystycznego. Je?li kto? z was chcia?by wesprze? nas, przekazuj?c ?ywno?? (mi?dzy innymi makarony, kasze, konserwy itp.) lub sprz?t turystyczny (buty, kurtki, plecaki, ?piwory, bielizna termoaktywna, wszystkim tym, co mo?e si? przyda?) uprzejmie prosimy o kontakt. Za wszystkie rzeczy b?dziemyniezmiernie wdzi?czni. Wasza pomoc przybli?y nas do realizacji naszego wielkiego marzenia.


Pom?cie udowodni? nam, ?e NIE MA RZECZY NIEMO?LIWYCH, oraz ?e DOBRZE MIE? MARZENIA.
Z gry wszystkim darczy?com serdecznie dzi?kujemy.

Je?li chcesz si? z nami skontaktowa? zapraszamy do dzia?u Kontakt z nami.
Firmy zapraszamy do zapoznania si? z pismem sponsorskim.

Aktualizacja: poniedziałek, 14 czerwca 2010 09:38
 
Zupki PDF Drukuj Email
Wpisany przez Maciej ??gowski   
piątek, 11 czerwca 2010 22:17

Ku naszej wielkiej rado?ci Firma Handlowa Hurtownia Spo?ywcza i Obuwnicza "Margot" przekaza?a na rzecz wyprawy karton zupek b?yskawicznych.
Za co w?a?cicielom jeste?my ogromnie wdzi?czni.

Wielkie dzi?ki.
Uczestnicy wyprawy.

Aktualizacja: poniedziałek, 14 czerwca 2010 09:40
 
Okulary na wypraw? PDF Drukuj Email
Wpisany przez Maciej ??gowski   
środa, 19 maja 2010 11:09

Mi?o nam zakomunikowa?, i? Firma ZOE wspar?a cz?onkw wyprawy z niepe?nosprawno?ci? intelektualn? okularami przeciws?onecznymi. WIELKIE DZI?KI okulary ju? przetestowane w terenie s? super.

Aktualizacja: czwartek, 20 maja 2010 10:32
 
Rudy ?nie?n? Panter? PDF Drukuj Email
Wpisany przez Maciej ??gowski   
wtorek, 04 maja 2010 15:39

W majowym numerze NPM mo?emy przeczyta? reporta? o naszym koledze z harcerstwa Macieju Sta?czaku czyli Rudym. Rudy zosta? najm?odszym w Polsce posiadaczem tytu?y ?nie?nej Pantery za zdobycie pi?ciu najwy?szych siedmiotysi?cznikw znajduj?cych si? na terenie by?ego ZSRR. Fragment reporta?u mo?ecie przeczyta? na stronie NPM a ca?o?? w magazynie. Gratulujemy.

Aktualizacja: niedziela, 09 maja 2010 23:57
 
Wielkie odliczanie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Maciej ??gowski   
niedziela, 13 czerwca 2010 23:51

Ju? tylko 26 dni zosta?o do rozpocz?cia wyprawy i naszej najwi?kszej przygody ?ycia :-)

Aktualizacja: poniedziałek, 14 czerwca 2010 09:39
 
Wsparcie wyprawy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Maciej ??gowski   
poniedziałek, 31 maja 2010 14:20

Pragniemy poinformowa?, i? kolejna firma do??czy?a do grona naszych sponsorw.
Jest ni? Przedsi?biorstwo Eksploatacji Ruroci?gw Naftowych "Przyja??" S.A. z P?ocka.
Bardzo dzi?kujemy za wsparcie.

Aktualizacja: poniedziałek, 31 maja 2010 20:06
 
Kondycja na wypaw? PDF Drukuj Email
Wpisany przez Maciej ??gowski   
wtorek, 04 maja 2010 17:57

W majowym wydaniu magazynu NPM mo?emy przeczyta?artyku? o kondycyjnym przygotowaniu na wyprawy,nie tylko w tenajwy?sze gry, ale tak?e wte ni?sze takie jak Alpy.W artykule opisana jest propozycja tygodniowego planu treningowego. Naprawd? jest on warty przeczytania, w ko?cu ju? za dwa miesi?ce ruszamy. Na portalu tylko fragment, a ca?o?? w wydaniu papierowym magazynu. ?eby si? z nim zapozna? kliknij tutaj.

Aktualizacja: niedziela, 09 maja 2010 23:58
 
D?uga relacja z zimowego wyjazdu szkoleniowego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Maciej ??gowski   
środa, 28 kwietnia 2010 20:32

Zapraszamy na relacj? z Zimowego wyjazdu szkoleniowego. Niestety albo w?a?nie specjalnie jest ona tak d?uga. Nie wiem, pisz?c j? nie mog?em si? oprze? pisaniu o wszystkim. Tak wi?c przepraszam was czytelnicy za t? d?uga m?czarnie. Obiecuje ?e relacj? samej wyprawy b?d? krtsze cho? o kilka zda?. ?ycz? przyjemniej lektury.

Aktualizacja: czwartek, 20 maja 2010 10:32
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 6