slide

Projekt "Dach Europy"

DACH EUROPY, to kolejny projekt, ktry GSI "Promyk" pragnie zrealizowa? wsplnie z nasz? dru?yn?. Czas realizacji projektu to lipiec 2010 roku. Celem naszej wyprawy, jest trekking dooko?a szczytu Mont Blanc oraz prba zdobycia szczytu. Podczas trwania wyprawy i ju? w trakcie jej przygotowania, grupa dwudziestu uczestnikw (10 osb z niepe?nosprawno?ci? intelektualn? oraz 10 harcerzy i opiekunw) b?dzie mog?a sprawdzi? si? w wielu r?nych sytuacjach - tych zaplanowanych jak i tych nieprzewidzianych. ...

dalej...

slide

7GIDH KEJA

7 Gda?ska Integracyjna Dru?yna Harcerska Keja powsta?a w marcu 1994 roku w Dziennym O?rodku Adaptacyjnym dla Dzieci i M?odzie?y w Gdyni. Jako dru?yna Nieprzetartego Szlaku (NS). Pierwszym pe?ni?cym obowi?zki dru?ynowego zosta? Darek G?odowski, ktry pod czujnym okiem dh. Miros?awy Jezior prowadzi? pierwsze zbirki. W wakacje 1994r. odby? si? pierwszy obz harcerski w Nasicznym w Bieszczadach, po ktrym nast?pi? trudny rok pracy: zdobywanie numeru oraz imienia dru?yny. W tym roku przyszed? druh Marek Kaczanowski...

dalej...

slide

Mont Blanc 4810 mnpm

(w?. Monte Bianco, pl. Bia?a Gra, 4810,45 m n.p.m.) najwy?szy szczyt Alp i Europy, potocznie nazywany Dachem Europy (niektrzy, w tym alpini?ci zdobywaj?cy Koron? Ziemi, przyjmuj?c inne granice Europy ni? Mi?dzynarodowa Unia Geograficzna, uwa?aj? Elbrus za szczyt europejski i tym samym najwy?szy w Europie). ...

dalej...

slide

Gran Paradiso 4061 mnpm

Szczyt w Alpach Graickich we W?oszech o wysoko?ci 4061 metrw. Po?o?ony w regionie Valle d'Aosta w pobli?u masywu Mont Blanc w Parku Narodowym Gran Paradiso. Droga na szczyt wiedzie w g?wnej mierze przez lodowiec, ostatnie 60m stanowi eksponowane przej?cie z elementami wspinaczki mikstowej. ...

dalej...

Błąd
  • XML Parsing Error at 1:93. Error 9: Invalid character
Dach Europy | Dobrze mie? marzenia | Keja 2010
Witajcie PDF Drukuj Email

Trafili?cie w?a?nie na stron? internetow? wyprawy integracyjnej Dach Europy - Dobrze mie? marzenia.
Wyprawa zosta?a zorganizowana w lipcu 2010r. przez 7 Gda?sk? Integracyjn? Dru?yn? Harcersk? KEJA oraz Gdy?skie Stowarzyszenie Integracyjne Promyk przy ogromnej pomocy sponsorw.
Celem wyprawy by?o zdobycie najwy?szej gry Europy - Mont Blanc, trekking s?ynn? tras? wok? masywu Mont Blanc - Tour du Mont Blanc, a tak?e integracja osb niepe?nosprawnych z pe?nosprawnymi. Udowodnienie, ?e wspln? prac? i wspieraniem si? nawzajem jeste?my gotowi na podj?cie najtrudniejszych wyzwa? w realizacji naszych marze?.

Serdecznie zapraszamy.

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Maciej ??gowski   
piątek, 23 września 2011 14:25

20 wrze?nia 2011 wystartowa? Przegl?d Filmw Grskich w L?dku Zdroju, jedna z pierwszych imprez tego typu w Polsce.
W tym roku film z naszej wyprawy "Dach Europy - Dobrze mie? marzenia" wy?wietlany b?dzie w ramach konkursu na najlepszy film grski.
Dok?adne informacje w informatorze przegl?dowym na stronie przegl?du www.przeglad.ladek.pl
Zapraszamy

 
Bieszczady 2011 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Maciej ??gowski   
wtorek, 29 marca 2011 21:47

Po trudnej, ubieg?orocznej wyprawie Dach Europy, ktrej organizacja kosztowa?a nas wiele wysi?ku, zarwno fizycznego, logistycznego jak i finansowego, w tym roku zdecydowali?my si? w tym roku na wyciszenie ;-)

Aktualizacja: niedziela, 03 kwietnia 2011 22:34
 
Film z wyprawy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 16 marca 2011 09:59

Ponad p? roku zaj??o nam zmontowanie amatorskiego filmu nakr?conego w trakcie letniej wyprawy Dach Europy - Dobrze Mie? Marzenia.
Trzycz??ciowy, krtkometra?owy dokument przedstawiaj?cy nasze zmagania z TMB, grami oraz w?asn? s?abo?ci? w wi?kszo?ci zrealizowany zosta? za pomoc? kamery przymocowanej do kasku.
Zapraszamy do ogl?dania!

Aktualizacja: piątek, 18 marca 2011 21:11
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 05 marca 2011 10:40

Je?li nie zdecydowali?cie jeszcze na jaki cel przeznaczycie swj 1% podatku dochodowego, przeka?cie go dla nas.
Pozwoli to nam na kontynuacj? rozpocz?tych projektw, a tak?e na realizacj? nowych wyzwa?.

7 GIDH "KEJA", KRS 0000273799, Cel szczeg?owy: 01/28

Aktualizacja: sobota, 05 marca 2011 10:46
 
Odszed? Andrzej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Maciej ??gowski   
niedziela, 24 kwietnia 2011 13:50

W czwartek 21.04.2011 zmar? Andrzej, nasz kolega orazterapeuta wGdy?skim Stowarzyszeniu Integracyjnym "Promyk".

Aktualizacja: wtorek, 26 kwietnia 2011 09:32
 
?egnaj Tomku PDF Drukuj Email
Wpisany przez Maciej ??gowski   
niedziela, 20 marca 2011 11:57

17 marca 2011r. zmar? nagle Tomek, nasz Kolega i Przyjaciel, Harcerz, wieloletni cz?onek naszej dru?yny.

Aktualizacja: wtorek, 22 marca 2011 07:15
 
Kolosy 2010 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 04 marca 2011 00:12

FOTOPLASTYKON
Sobota 12 marca 2011, godzina: 11:10
Sala seminaryjna na parterze Hali Sportowo - Widowiskowej Gdynia w holu g?wnym
Wst?p wolny.

Zapraszamy!

Aktualizacja: piątek, 04 marca 2011 00:35
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Maciej ??gowski   
sobota, 24 lipca 2010 06:04

Wracamy do domu!!!

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 6